Diëtisten Praktijk Christine Bonné

Diëtistenpraktijk Christine Bonné  CBDieet

Uw voeding in balans, Uw diëtist helpt u daarbij
" Begin je dag met een ontbijt, voor een fitter gevoel.. "

Er worden spreekuren gehouden in

  • Emmastaete Brunssum, Akerstraat Noord 63 HS 1 Brunssum
  • Diëtistenpraktijk Christine Bonné, Peelderpad 6 Oirsbeek
  • Gezondheidscentrum Heerlen Zuid, Burgemeester Waszinkstraat 2
  • Medisch Centrum West Kerkrade, Kampstraat 45 Kerkrade
  • MC de Linde, Lindenhof 1 Kerkrade
  • Huisartsenpraktijk Nieuwstraat, Mgr. Nolenstraat 2 Hoensbroek

Tevens bij inmobiliteit huisbezoeken


U mag rekenen op een deskundig voedingsadvies afgestemd op uw individuele situatie/leefstijl.

Lid van Nederlandse Vereniging voor Diëtisten www.NVDietist.nl
Lid van ParkinsonNet www.ParkinsonNet.nl
Ingeschreven en gekwalificeerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici
Contracten met alle zorgverzekeraars

                                                                              vari fruit groente

Van uw arts heeft u het advies gekregen om een afspraak te maken met een diëtist.

Wat mag u van mij als diëtist verwachten?

Samen met een gedegen kennis, en een persoonlijke benadering ontvangt u een voedingsadvies op maat. Aangezien ik een eenmanspraktijk heb, blijft u onder behandeling van één en dezelfde diëtist. Ik hecht veel waarde aan het opbouwen van onderling vertrouwen, welk de kwaliteit van de zorg en uw motivatie verhoogt. Door de goede samenwerking met andere zorgverleners, zoals artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen met een specialisatie en psychologen, kunt u rekenen op een optimale behandeling.  Ter bevordering van het doorgeven  van ervaring in os vakgebied begeleid ik 1 maal in de 2 jaar een stagiaire van de de opleiding tot diëtist.

Multidisciplinair

Door de goede samenwerking met andere hulpverleners (fysiotherapeuten, gespecialiseerd verpleegkundigen, psychologen) kunt u rekenen op een multidisciplinaire zorg, waardoor u een optimale behandeling krijgt. Ook mensen meet een verstandelijke handicap of een vorm van autisme krijgen een op hem/haar afgestemd advies.

Sportdiëtist

In 2006 heb ik de Post HBO opleiding voor sportdiëtetiek afgerond; deze specialisatie heb ik vanuit een persoonlijke voorkeur voor sport gedaan.

Problematiek rondom ernstige ziekten

Reeds meer dan 12 jaar bezoek ik mensen in de thuissituatie, welk betekent dat ik een flinke dosis ervaring heb in ernstige ziekten en de beleving ervan.

Het maken van een afspraak 

U kunt via de E-mail koppeling van deze site reageren of telefonisch een afspraak met mij maken waarbij ik tracht u binnen 2 weken op mijn spreekuur te zien. Indien u lichamelijk niet in staat bent naar mijn spreekuur te komen is het mogelijk om bij u thuis de nodige voedingszorg te bieden.

Klachtencommissie

Ook hecht ik er veel waarde aan als u mij op de hoogte stelt wanneer u onverhoopt klachten over de behandeling heeft. Als diëtist probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen.
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (www.nvdietist.nl)  heeft samen met het patiënten platvorm een modelregeling opgesteld, hierin worden omgangsnormen en verwachtingen van diëtist en patiënt besproken. U mag van mij verwachten dat ik mij hieraan conformeer.

De behandeling

Bij de eerste afspraak bespreek ik de rol die voeding speelt bij uw klachten en de reden waarvoor u verwezen bent door uw arts. In samenspraak met u maak ik een behandelplan. Gedurende de behandeling kan dit plan bijgesteld worden. U ontvangt van mij altijd een voedingsadvies in de vorm van een voorbeeld dagmenu.

De kosten van de behandeling

Een eerste consult duurt ongeveer een uur en een vervolgconsult duurt ongever een kwartier. Een consult is opgebouwd uit directe en indirecte tijd. Naast het gesprek met u (de directe tijd) heeft de di"etist tijd nodig om bijvoorbeeld uw voeding te berekenen of uw persoonlijke voedingsadvies op te stellen. Ook gaat er regelmatig een rapportage naar uw arts. Dit heet indirecte tijd. Zowel de directe tijd (waar u erbij bent) als de indirecte tijd wordt in rekening gebracht. Vooral het eerste consult vraagt meestal behoorlijk wat indirecte tijd. Alle rekeningen gaan direct naar uw verzekeraar. Indien de uren dieetadvisering welke uw aanvullende verzekering vergoedt per kalenderjaar gebruikt zijn, komen de kosten van dieetbehandeling voor uw eigen rekening. Gelieve per PIN aan het einde van het consult te betalen.

De consulten welk in rekening worden gebracht zijn opgebouwd uit eenheden van 15 minuten. Het tarief per 15 minuten varieert per zorgverzekeraar en ligt tussen € 14,20 en € 15,00.

De soorten consulten binnen mijn praktijk:   

eerste consult 6 eenheden 
vervolg consult2 eenheden 
kort weegconsult 1 eenheid 
telefonisch consult 1 eenheid 
eerste sportconsult 8 eenheden 
vervolg sportconsult3 eenheden 
eerste huisbezoek8 eenheden 
vervolg huisbezoek 3 eenheden 

  

Vergoedt de zorgverzekeraar de dieetadvisering? 

Per 1 januari 2013 zit de dieetadvisering weer in de basisverzekering, vanuit de basisverzekering worden maximaal 3 behandeluren dieetadvies vergoed. De meeste zorgverzekeraars bieden extra dieetadvisering aan in een aanvullende verzekering. Voor meer info kijk op de site van uw zorgverzekeraar.

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk geworden, echter de meeste verzekeraars vergoeden de kosten van de verplichte screening niet. Gelieve dus toch een verwijsbrief bij uw arts te zorgen. 

Eigen risico

De vergoeding uit de basisverzekering (behalve bij ketenzorg) valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.  In 2013 is het verplicht eigen risico € 350,- per jaar.

Wat als u niet verschijnt op het afgesproken consult?

Heeft u een afspraak gemaakt bij mij en bent u verhinderd, dan kunt u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren nog afzeggen. Voor afspraken op maandag geldt, vrijdag vóór 16.00 uur. Laat u verstek gaan zonder het te melden, dan wordt de voor u geplande tijd in rekening gebracht.