Diëtisten Praktijk Christine Bonné

Diabetes Mellitus

Misschien is bij u Diabetes Mellitus pas ontdekt, hoe ervaart u dat? Bent u geschrokken? Misschien hebben bekenden of familie dit ook en heeft u hiermee negatieve ervaringen opgedaan? Misschien herkent u de volgende gevoelens: onzeker, veel vragen, angst, ik mag niks meer en al zeker geen suiker meer, welke producten kan ik kopen en wat beter niet.

Reeds bekend met diabetes

Het kan ook dat u reeds diabeet  bent echter door een screening is gebleken dat het nodig is verder in te gaan op uw medische toestand. Het is mogelijk dat u slecht bent ingesteld, of dat er wordt besloten over te gaan op insuline behandelingU kunt op een prettige manier heel oud worden met Diabetes echter dan zult u met een aantal dingen rekening moeten houden.

De behandeling bij diabetes, voorkomen van late complicaties

Het principe van de behandeling door medici en paramedici is er in eerste instantie op gebaseerd dat het risico op hart- en vaatziekten, neurologische problemen en nierziekten drastisch wordt verkleind. Bovenstaande problemen (ook wel late complicaties genoemd) kunnen namelijk het gevolg van Diabetes zijn.

De behandeling bij diabetes en andere risicofactoren

Op de tweede plaats is de behandeling gebaseerd op behandeling van andere risicofactoren (zoals te hoog cholesterolgehalte, verhoogde bloeddruk, overgewicht) welke ook voor de late complicaties kunnen zorgen. 

Wat is Diabetes Mellitus type II

DM II is een ziekte waarbij de Alvleesklier (gelegen achter de maag) niet voldoende insuline meer maakt. Insuline is nodig om de in het bloed aanwezige glucose (bloedsuiker) naar de lichaamscellen te brengen. Onze lichaamscellen gebruiken glucose als brandstof om hun specifieke functie uit te oefenen. Bv, een hersencel geeft prikkels door, een darmcel verteert voedsel en neemt dit in het lichaam op, enz. Bij DMII kan niet voldoende glucose vanuit het bloed in de cellen komen. Dit kan vermoeidheidsklachten tot gevolg hebben. (De zogenaamde hyper).

Hyperglycaemie

In het bloed blijft te veel glucose wat klachten als veel plassen, dorst en droge mond tot gevolg kan hebben. 

Behandeling van Diabetes

De behandeling is erop gebaseerd dat de bloedsuiker daalt door de voeding aan te passen en indien dit nodig is de Alvleesklier te stimuleren (met medicijnen) meer insuline aan te maken of insuline met injecties toe te dienen. Omdat DM II op zichzelf een risicofactor kan zijn voor hart- en vaatziekten zal de behandeling verder gericht zijn op het voorkomen of verbeteren van een hoge bloeddruk, hoge cholesterolwaarden en hoog gewicht. De huisarts zal daar ook aandacht aan besteden en eventueel medicijnen voorschrijven. 

Het dieet

De voeding bij Diabetes Mellitus type II houdt in dat de Koolhydraten goed worden verdeeld over de dag, de soort koolhydraten in een goede verhouding gebruikt worden, de soort en hoeveelheid vetten aangepast worden, matig zout gebruikt wordt en een Calorie gehalte heeft welk past bij het energie-verbruik en een eventuele wens om gewicht kwijt te raken. Bij dit alles zal rekening gehouden worden met uw persoonlijke situatie, bv uw werk, daginvulling, sociale leven, bewegingspatroon.

Diabetes educatie

Belangrijk voor u is het leren omgaan met uw voeding bij DM II. Waarom worden de ogen en de nieren extra nagekeken? Waar dient u op te letten als u op vakantie gaat of wanneer u ziek bent? Wat is een hypo en hoe moet u daarmee omgaan?

Samenwerking met huisarts en diabetesverpleegkundige

Op vragen zoals deze krijgt u door de diabetesverpleegkundige of uw huisarts en de diëtist antwoord. Door de goede samenwerking met deze hulpverleners proberen we u zo goed mogelijk te helpen en op elkaar aan te sluiten. 

Controles

U zult waarschijnlijk het advies krijgen om de diabetes onder controle te houden. Daarvoor gaat u 1 maal per 3 maanden of per jaar naar de huisarts of diabetesverpleegkundige. In overleg met u en de huisarts zal er dan ook een controle bij de diëtist plaatsvinden. Tijdens deze controles worden het gewicht, het eet- en beweegpatroon, de bloedwaardes en de medicatie doorgenomen.