Diëtisten Praktijk Christine Bonné

Overgewicht

Overgewicht……meestal een complex probleem. Het is vaak niet eenvoudigweg het toenemen in kilo’s, er gaat meestal een langdurig “gevecht” aan vooraf. Bij het intake gesprek komen dan ook de volgende aspecten aan bod:
• hoe gaat u met uw gewicht om
• waarom moet men afvallen
• hoe is het ontstaan
• welke lichamelijke beperkingen heeft men
• hoe is de motivatie; wilt u zelf graag minder wegen of is dit voor de gezondheid noodzakelijk of is het een
  combinatie ervan
• wat heeft men er zelf aan gedaan hoe is dat gelukt (jojo)

Uw energiehuishouding

Verder is het van belang om een beeld te krijgen van de energiebehoefte en het energieverbruik. Daartoe worden vragen gesteld als:
• wat doet u voor werk of wat is de dagbesteding (werkt u bv. in diensten)
• is er sprake van een beperking of een ziekte
• hoe is de gezinssamenstelling en zijn er meerdere gezinsleden met overgewicht
• hoe is uw bewegingspatroon en wat zijn uw hobby’s
• wie zorgt er voor de boodschappen en de maaltijden
• hoe druk is uw sociaal leven en kunt u makkelijk “nee” zeggen

Wat is een goed gewicht en welke meetmethoden

Om te bepalen wat een goed gewicht is kunt u gebruik maken van de BMI-meter op deze website. Dit geeft een vrij goed beeld van hoe het gewicht is en hoe zou moeten zijn. Bijvoorbeeld, wanneer u een BMI van 29 heeft zou u een BMI van 25-27,5 kunnen streven.
Wanneer u een BMI van 43 heeft zou een BMI van rond de 30 heel reëel kunnen zijn. Wat hiermee bedoeld wordt is dat het te streven gewicht haalbaar voor u moet zijn.
Een andere manier van lichaamsgewicht bepaling is het meten van de tailleomtrek. Bij mannen spreekt men van overgewicht bij een tailleomtrek van 94 cm bij vrouwen vanaf 80 cm. Er wordt ook wel van een appel of peer model gesproken, het hebben van een appelmodel geeft in het algemeen een hoger risico voor aandoeningen als diabetes mellitus en hart- en vaatziekten.

Plan van aanpak behandeling

Er wordt in principe uitgegaan van het eigen eet en leefpatroon. Hierbinnen zullen in overleg met u verbeteringen worden aangebracht. Zowel op het gebied van voeding als beweging. Dit wordt ook wel het aanpassen van de leefstijl. Ook krijgt u tips aangereikt over hoe u kunt omgaan met sociale druk, eetdrang en bijzondere gelegenheden zoals vakanties, weekenden en feesten. Er zal veel aandacht zijn voor de eigen effectiviteit en motivatie. Indien dit noodzakelijk is zal er samen worden gewerkt andere disciplines zoals een fysiotherapeut, psycholoog, specialisten of uw huisarts. Aan de motivatie van de behandeling zal veel aandacht besteedt worden. Soms heeft een behandeling veel raakvlakken met psychologie. Het is belagrijk dat u zich goed in uw vel voelt.
De spreekuren vinden individueel plaats en de behandeling zal op maat en naar behoefte plaatsvinden. De frequentie van de vervolgbehandelingen worden in overleg met u afgesproken.

Belangrijkste doelen van de behandeling

• beter welzijn, fitter voelen
• voorkomen of verminderen van gezondheidsklachten
• verhogen van eigenwaarde/zelfbeeld