Diëtisten Praktijk Christine Bonné

Hart- en vaatziekten. 

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende ziekten in Nederland. Ongeveer 30% van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten.

Welke ziekten zijn dit:

1 hartinfarct
2 beroerte
3 angina pectoris
4 etalage benen
5 aneurisma in de aorta
6 open been 

Ontstaan

Het ontstaat doordat de wanden van de vaten dichtslibben. Het dichtslibben ontstaat doordat er beschadigingen en verstarring van de vaatwand optreedt waardoor vetachtige stoffen (cholesterol) hieraan vastplakken. Er ontstaat dan een vernauwing. Wanneer er een bloedpropje ergens loskomt kan dit dan het bloedvat afsluiten en het achterliggende weefsel krijgt dan (tijdelijk) geen zuurstof. Zuurstof gebrek in de hartspier heeft angina pectoris of zelfs een hartinfarct tot gevolg. Zo kan er een beroerte ontstaan als er (tijdelijk ) geen zuurstof in de hersenen komt. We kennen vast wel de mensen welke last hebben van “etalagebenen”. Dan is de toevoer van zuurstof naar de benen tijdelijk verminderd.

Van verhoogd risico op hart- en vaatziekten spreekt men:

- als er sprake is van verhoogde bloeddruk.
- als er sprake is van verhoog cholesterol gehalte.
- als er sprake is van overgewicht.
- als er gerookt wordt.
- als er sprake is van diabetesmellitus.
- als er sprake is van een ongezonde leefstijl.
- als er sprake is van een erfelijke belasting.
Het is dus van belang om het risico waar eventueel sprake van is zo klein mogelijk te houden.