Diëtisten Praktijk Christine Bonné

Kind en voeding

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen evt onder begeleiding van de ouder(s) mijn spreekuur bezoeken. In de behandelingsmethoden houd ik rekening met de ontwikkelingsfasen van hen. Deze fasen zijn ingedeeld als volgt: 0-1 jaar, 1-4 jaar,
4-8 jaar, 9-12 jaar en de adolescentie. Verder houd ik rekening met de belevingswereld en persoonlijke aandachtspunten. Benadering vanuit het kind, om zo de motivatie te verbeteren dwz op een prettige manier beweeg- en eetgewoonten proberen te verbeteren  (bv spelletjes, haalbare doelen stellen, wijzen op eigen autonomie).
Een kind is in de groei en heeft een volwaardige voeding nodig. Daarom is het van belang dat een kind niet dezelfde behandeling krijgt als bij een volwassene.

 

Welke diagnoses


• Voedselallergie of -intolerantie

 bv een koemelk eiwit allergie bij zuigelingen.
 Van belang hierbij is dat een zuigeling waarbij de diagnose voedselallergie is  gediagnosticeerd vrij van of een acceptabele vermindering van de klachten zal  ervaren. De voeding van het kind en evt de moeder zal aangepast moeten  worden. Verder zijn er adviezen nodig om de bijvoeding gefaseerd te geven.
 Veelal de meeste zuigelingen kunnen na het eerste levensjaar weer vrijwel  alles eten tov hun leeftijdsgenoten.


• De peuterleeftijd

 brengt ook nog wel eens eetproblemen met zich mee. Kinderen in deze leeftijdscategorie eten vaak slecht en eenzijdig. Vaak is er sprake van een machtstrijd. Dit hoeft nog niet zorgelijk te zijn, echter wel wanneer de groei en of de weerstand van het kind ontregeld raakt en men zich als ouder zorgen maakt over de gezondheidstoestand. Met een verwijzing van de arts kan men door een diëtist verbetering proberen te brengen in het eetgedrag van het kind.


• Overgewicht

bij het kind komt steeds vaker voor. In de Oostelijke Mijnstreek  heeft 1 op de 8 kinderen (ernstig) overgewicht. In alle leeftijdsklassen komt het voor. Bij kinderen wordt de BMI (gewicht/lengte²) gemeten en vervolgens in een leeftijdtabel beoordeeld of er sprake is van overgewicht. Bv bij een jongen van 6 jaar met een BMI van 18 spreekt men van overgewicht, bij een meisje van 11 met een BMI van 25 spreekt men van een ernstig overgewicht. Van belang bij het verbeteren van het gewicht is dat er niet drastisch wordt gelijnd maar door gezond te eten en verantwoord om te gaan met snoepen door groei een betere lengte/gewichtsverhouding ontstaat. Verder wordt het kind bewust gemaakt van zijn eigen energie-balans; hoeveel Caloriën heeft het nodig en hoeveel eet en verbruikt het. Een matig-aktieve jongen van 7 jaar heeft een En-behoefte van 1500 kCal. Het kind weegt 5 kg te veel en zal zich bewust moeten worden dat het beter een plak volkoren ontbijtkoek kan nemen dan een stroopwafel en wanneer het 1 uur buiten speelt 200 kCal verbruikt. De getallen zijn voor het kind minder interessant echter de vertaling naar de aktiviteit of de keuze van het voedingsmiddel des te meer.


• Ondergewicht

in de adolescentie waarbij de weerstand en de lichamelijke conditie verslechterd is kan door een diëtist behandeld worden. Er wordt veel van kinderen in deze leeftijd gevraagd op school, en privé daarbij verandert er veel in hun lichaam en zijn ze bezig met vorming van hun persoonlijkheid. Hiermee zal in de begeleiding rekening worden gehouden.


• Hypoglycaemie

komt bij adolescenten wel eens voor. Zij hebben vaak klachten als duizeligheid, vermoeidheid en slechte eetlust. Vaak nemen de kinderen suikerrijke voedingsmiddelen om zich weer even wat beter te voelen. De behandeling is erop gericht dat deze suikers minder in de voeding voorkomen en een voeding gebruikt wordt met complexere koolhydraten.


• Anorexia Nervosa

 is een diagnose welke meestal bij ouders voorzichtig gesteld wordt maar waar de adolescent liever niet over spreekt. Het is een beladen diagnose welke ook met grote voorzichtigheid gesteld dient te worden. De diëtist heeft hierin een belangrijke signalerende functie en moet kunnen inschatten of een doorverwijzing naar een eetprobleem-poli of een psycholoog noodzakelijk is. Indien dit nodig blijkt te zijn wordt dit meestal pas na een 3-tal consulten bij de diëtist gedaan in overleg met de cliënt en de ouders.

 

Belangrijkste doel van de begeleiding


• beter voelen
• klachten vermindering
• verbeteren zelfbeeld
• toekomstperspectief van het kind verbeteren